Thứ 5, 23/11/2023 - 23:43

Lớn lên, anh hát khác tiếng ru hời đưa anh trên võng
Phải đâu anh quên mùi sữa mẹ đã nuôi thơ
Nhưng từ quỹ đạo của nàng tiên, anh phải vào cuộc đời quỷ ma thiên la địa võng
Và tiếng hét ở chiến hào lúc ấy lại là thơ


Viết khoảng 1987-1988
Rút trong tập Nháp 5

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *