Thứ 5, 01/03/2024 - 05:55

Em ra đi, anh dọn lòng anh lại
Một mình anh, trận đánh chẳng cân bằng
Một mình anh chống với mùa mưa lũ
Với cả mầu mây trắng, chỉ mình anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *