Thứ 5, 30/11/2023 - 18:53

Ngọn đèn tắt cho trang giấy ngủ
Khi ta ngủ rồi trang giấy vẫn còn mơ
Nó làm việc với đáy bể với sao trời ai biết được
Khi cỏ đọng sương trời thì thơ đọng những câu thơ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *