Chủ Nhật, 26/11/2023 - 21:23

Mùa thu đầu thiếu Bác
Đau một sắc trăng ngời
Bác để vầng trăng sáng
Vui triệu cháu mồ côi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *