Thứ 5, 01/03/2024 - 05:27

Thành phố không chim tu hú
Bỗng đâu vải chín đầy đường
Mười mấy năm trời đấy nhĩ
Chưa về thăm lại quê hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *