Thứ 3, 29/11/2023 - 02:40

Rặng vải bên sông
Trái đã ướm hồng
Chỉ chờ một tiếng chim thôi
Là trái ngọt
Tu hú ơi, sao mày chưa chịu hót
Màu đỏ nóng lòng, mày biết hay không?

Tiếng chim chói ngời ở cổ
Chỉ chờ cho sắc đỏ chín muồi
Là ngọc xổ
Chỉ chờ cho màu hồng ngọt lự
Tiếng chim rơi…

Tương quan giữa anh và em giữa thơ và đời
Là vậy đó.
Như giữa tiếng chim và màu vải đỏ
Đợi chờ, thúc giục
Song đôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *