Thứ 4, 10/04/2024 - 11:56

Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật
Một giọt mật thành, đòi vạn chuyến ong bay
Nay rừng nhãn non Đoài, mai vườn cam xứ Bắc
Ngọt mật ở đồng bằng mà hút nhị tận miền Tây.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *