Thứ 4, 10/04/2024 - 20:49

Bé Vàng Anh vào chùa
Yêu nhất ông Phật út
Bé con mà làm bụt
Được Vàng Anh cho hoa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *