Chủ Nhật, 14/04/2024 - 08:22

Năm thứ 1972 công nguyên, năm thứ 197 Huê Kỳ
Tên Tổng thống thứ 37 xứ này đi vào lịch sử
Mang bốt đi thẳng vào theo lối hắn ta
Khi hàng triệu B.52 lấy con trẻ Khâm Thiên làm mục tiêu quân sự
Ních-xơn tay phải giết người, tay trái cầm hoa
Vào lịch sử, vào lịch sử…
Hít-le, Tần Thủy Hoàng chúng nó trước sau đều vào như thế cả
Chúng nó đi vào, chân lý đi ra.


(12-1973)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *