Thứ 4, 10/04/2024 - 10:50
10:55 | 06/08/2019

Gặp bài thơ cũ viết tặng em
Giấy đã vàng chưa đến tay người nhận
Trong đáy ba-lô, giữa bao thư bè bạn
Người đã xa rồi, thơ cũng hoá vô duyên…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *