Thứ 7, 02/12/2023 - 15:03

Em lên năm xe sợi giữ nhà
Bố ở chiến trường, mẹ đi chợ vắng
Ngón tay nhỏ đè lên dòng sợi trắng
Cái xa quay êm êm cho em khỏi khóc mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *