Thứ 4, 07/12/2023 - 06:36
10:52 | 07/08/2019

Không đồng nhất mình với bom, cây cháy lại đâm chồi
Mùa xuân trong bom, mùa xuân kỳ dị
So với mùa xuân, cây có hình ác quỷ
Nhưng so với cơn bom, cây lại như người.


Những năm 70

Bài thơ mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *