Thứ 2, 16/07/2024 - 03:57

Con chim “bắt cột”, lá “tàu bay”
Đánh Pháp mười năm hóa bạn bày
Nay vượt Trường Sơn đi diệt Mỹ
Lại nghe chim ấy, hái rau này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *