Thứ 2, 16/07/2024 - 03:07

Gạo son thấp thoáng cành sương
Chùa cao chùa thấp mùi hương động lòng
Ra về không thể mang cùng
Hái nhành hoa nhỏ ven rừng cầm tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *