Thứ 2, 16/07/2024 - 03:10

Sáng nay ra đường gặp ai ? Gặp đóa súng hồng
Hồng như chưa có môi nào hồng được vậy
Đến nỗi anh qua rồi, quay ngoắt lại
Hỏi “hoa súng hồng, hoa súng hồng, mày có phải hoa không ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *