Thứ 2, 16/07/2024 - 04:34

Khi em xoay lưng lại với anh 
Hai đứa cách nhau một vòng quay Trái Đất 
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt 
Thì không gian còn khoảng cách nào đâu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *