Thứ 2, 16/07/2024 - 04:48
09:25 | 06/08/2019

Thỉnh thoảng đài rao: tìm trẻ lạc
Cháu năm sáu tuổi, ngã ba đường
Lại giao: Có cụ già tóc bạc
Tâm thần rối loạn, bỏ quê hương…

Ôi, bâng khuâng sống giữa đời này
Biết mấy người đi lạc bước đây ?
Say tỉnh, tỉnh say, nào thấy hướng
Càng đi càng lún xuống đầm lầy!

Anh em ơi! đồng chí mình ơi!
Thương nhau, không thể mặc cho người.
Dẫu còn đêm tối, rừng gai góc
Đốt lửa lên cho sáng lối đời!


Tháng 22-2-1989

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *