Thứ 2, 16/07/2024 - 02:58
07:43 | 11/08/2019

Những lá thơm hái lúc về già
Hái những lá có hương tư tưởng
Khi cây đã hóa trầm trong ruột
Lá đủ rồi, phải đợi gì hoa ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *