Thứ 2, 16/07/2024 - 03:46
07:29 | 11/08/2019

Vườn cũ trồng ngô. Cỏ lấp sân
Đậu chen che khuất dầy hồng không
Hồn hoa năm ngoái tan chưa dứt
Trở lại phòng em, hương vẫn nồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *