Thứ 7, 02/12/2023 - 15:34

Anh như con huơu soi vào đâu cũng thấy cặp sừng mình không chỗ giấu
Mà chỉ có cặp sừng này là bảo vật, giấu sao, huơu?
Chả qua là anh sợ cặp sừng kềnh càng chơi trội kia
khi đi ngang rừng có làm phiền cho lá cành, cho đồng loại?
Đến soi bóng mình trong suối, trong hồ, anh cũng ngại cham rong rêu


1987

Nguồn: Thơ Chế Lan Viên, Kiều Văn tuyển chọn, NXB Đồng Nai, 1996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *