Thứ 5, 11/04/2024 - 11:31

Đến con trẻ cũng lưu đầy ư, nước Mỹ?

06:28 | 11/08/2019

Xin Đức Mẹ bế Chúa hài nhi cho chặt
Chúa trong tay mẹ mà, đâu đâu phải mồ côi
Nếu cần thiết, xin Mẹ cầm lấy súng
Kìa phi cơ đang sà xuống săn mồi.

Cầu không-vận chúng bắc giữa nỗi đâu ta và tội ác
Của những con măng-xà-vương thế kỷ hai mươi
Vận-trù máu USA là thế đấy
Mang bom đi rồi mang trẻ khứ hồi

Bố mẹ các em bị giết rồi trong hố bom haysau những hào gai
Giờ chỉ còn mãnh đất chôn irau là bố mẹ
Sao chúng vứt các em qua nghìn trời và vạn bể
Bốn không gian không một tiếng ru hời.

Xa gốc gác quê hương lạ giống cách nòi
Đến con trẻ cũng lưu đầy ư, nước Mỹ ?
Và cả hạm đội Huê Kỳ lừng lẫy thế
Giờ cũng định nấp ăn càn sau bóng trẻ mồ côi

Xưa Nich-xơn đặt tay lên kinh Thánh thề bồi
Nay Pho đến trước vô tuyến truyền hình nâng đứa trẻ
Thế giới chả mù đâu. Bay chớ bịp đời,
Nhân loại chửi chúng mày vang bốn bể.

Anh giải phóng ơi! Anh cấp tập cho tôi vạn nghìn viên đại bác
Quét, quét những thành luỹ quỹ ma cho sạch khỏi chân trời
Để Đức Mẹ yên tâm bế Chúa hài-nhi vạn thuở
Và triệu con trẻ thiên thần yên nghỉ trong nôi.


(8-4-1973)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *