Thứ 5, 12/04/2024 - 05:48

Trong trăm trứng Âu cơ, Anh trứng lép
Mẹ xót thương đã ủ hết lòng
Chung một chất chia đều cho nhân loại.

Hay là một tình nhân. Thì cũng thế!
Gắng trả cho đời hơn cả số đời cho
Mẹ sẽ giàu thêm nhờ cả những mùa út lép
Và đấy là điều kỳ diệu của hồn thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *