Chủ Nhật, 27/11/2023 - 01:14
11:00 | 07/08/2019

Rượu nho uống dưới hầm
Lấy từ thùng năm trước
Hầm rượu mờ khói thuốc
Bên ngoài tươi nắng xuân
Môi son và hạnh phúc
Xui nhớ lại quê nhà
Xuống hầm đêm bom dội
Con rúc vào tay cha.


Những năm 70

Bài thơ mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *