Thứ 5, 24/11/2023 - 02:11

Anh không là Ai Cập
Tại sao anh không xây nổi Kim tự tháp, mà bắt anh phải chịu nỗi buồn sa mạc?
Anh có xây lên, nó cũng đổ xuống mà!
Trên không đã một trời sao để nó chiêm tinh suốt sáng
Và trong lòng của nó ư, chỉ có gió lùa


1975
Rút trong tập nháp “Thơ cho em”

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *