Thứ 5, 07/12/2023 - 07:00

Một tiếng trẻ gọi bà
Máu một làng đáp lại
Một sắc máu im lìm
Mà chuyển rung thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *