Thứ 5, 07/12/2023 - 07:39
05:48 | 11/08/2019

Phấn, giấy, giường… tôi đọc dần theo bảng thống kê
Phấn văn công cháy ở ga này và tay văn công ở chiến hào bốc lửa
Bom trên giường hài nhi ở ga này và bom trên khoa sản khoa nhi
Giấy học sinh thành tro ở ga này và xác thầy giáo học sinh trong tọa độ 
Ních-xơn gọi tất cả các nơi ấy là mục tiêu quân sự
Và hắn nói con đường hòa bình rộng mở
Dài từ nơi này cho đến thấu nơi kia.


(1973)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *