Thứ 6, 01/12/2023 - 21:24

Chim mang hơi lạnh qua đầm
Nhà dân đã ngủ đồng không bóng người
Đầm xa sen cứ thơm hoài
Khuây người giữ vịt dưới trới sao khuya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *