Thứ 4, 10/04/2024 - 13:39

Đừng như người đàn bà góa trong căn nhà mối mọt, đêm nghe nó gặm
Mà bất lực chả làm gì được với tiếng kêu trong gỗ như thời gian liên tục nghiền
Có lẽ tốt hơn là chỗi dậy, chong đèn xay cối lúa
Tiếng cối xay ù ù kia dẹp tan tiếng mọt găm chân giường


9-6-1987
Rút trong tập nháp Cầm tay tập 3

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *