Thứ 3, 27/02/2024 - 23:53

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Lời dẫn

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM, kể từ lần in thứ bảy, in cùng lúc trọn bộ cả năm tập. Rất tiếc, ở những lần in toàn vẹn này tác giả đã không còn được tự mình xem lại bản in thử, như...

Cùng một tác giả

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Kho sách bạn trẻ. Truyện thiếu nhi, 5 tập, Vinh, 1932 – 1 933. Yêu đời. Truyện (giải nhì báo Tiểu thuyết thứ hai), Vinh, 1935 (ký tên Nguyễn Trần Ai). Mọi Kontum. Nghiên cứu dân tộc học, cùng...

Lai lịch truyện cổ tích

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 1. CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TỪ THẦN THOẠI ĐẾN CỔ TÍCH Truyền thuyết cổ tích xuất hiện vào thời kỳ nào? Như ai nấy đều biết, truyền thuyết cổ tích xuất hiện không cùng một thời với thần...

Đặc điểm của truyện cổ tích Việt Nam / 1

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 1.Yếu tố tượng trưng trong loại hình truyện cổ tích việt nam nói chung ít xa lạ với nhân tính; loại truyện sinh hoạt chiếm một tỷ lệ tương đối cao; loại truyện thần kỳ, truyện loài vật,...

Đặc điểm của truyện cổ tích Việt Nam / 2

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 2.Truyện cổ tích việt-nam thấm đậm chất liệu đời sống xã hội việt cổ; là biếu trưng nghệ thuật của cái hiền hòa, nhân ái, hay tính chừng mực trong tâm lý dân tộc. 1. Mặc dù trong kho tàng...

Đặc điểm của truyện cổ tích Việt Nam / 3

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 3.Tính cách phê phán hiện thực khá đậm trong truyện cổ tích việt nam; nhân vật tích cực thường tỏ ra không bằng lòng với trật tự tập tục có sẵn, phản ứng lại cái ti tiện tầm thường. 1....

Đặc điểm của truyện cổ tích Việt Nam / 4

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 4.Có một mảng đáng kể nêu bật vai trò tích cực của người nữ: đề cập đến ước mơ tình yêu và hôn nhân tự do. Thời kỳ chế độ quân chủ ngự trị cũng chính là thời kỳ địa vị của...

Về Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Chúng tôi tạm kết thúc công việc dẫn dắt bạn đọc đi thăm kho tàng truyện cổ tích Việt-nam, một bộ phận quan trọng của những sáng tác tự sự truyền thống nói riêng và của nền văn hóa dân...

Thử tìm nguồn gốc truyện cổ tích Việt Nam

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 1. CÁC TRƯỜNG PHÁI CỔ TÍCH HỌC XƯA NAY VỚI VẤN ĐỀ CÁI “CHUNG” VÀ CÁI “RIÊNG” TRONG LOẠI HÌNH CỔ TÍCH Như chúng ta biết, lịch sử bộ môn văn học dân gian thế giới phát triển...

Truyện cổ Việt Nam qua các thời đại

Danh mục Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 1. THẦN THOẠI, TRUYỀN THUYẾT, LOẠI TRUYỆN XƯA NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT Trước khi kể truyện cổ tích Việt-nam, tưởng cũng nên giới thiệu sơ qua quá trình phát triển của nó trong lịch sử văn học...